Berikut adalah senarai latihan yang boleh diperolehi menerusi CEP. Sebarang pertanyaan berkenaan dengan latihan boleh emel di ms-training@prestariang.com.my.